Σύμβουλος καθηγητής

Ο σύμβουλος καθηγητής καθοδηγεί τον μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια στη πορεία των σπουδών του στο ΠΜΣ.

Θα βρείτε εδώ την κατάσταση με τον σύμβουλο καθηγητή που έχει ο κάθε φοιτητής.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών