Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ΠΜΣ για 20-24 Μαΐου

Σας ενημερώνουμε ότι οι  αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων των ΠΜΣ θα ισχύσουν και για την εβδομάδα 20-24 Μαϊου 2019.

Πρόγραμμα ΠΜΣ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XELVUuOIKVlcaNnlAporWAb9nOJPVnzM2AEzNhdDwiw/edit?usp=sharing

Από τη Γραμματεία ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών