Καταβολή διδάκτρων για εγγραφέντες στο ΠΜΣ “Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων”

Όσοι έχουν καταθέσει ήδη την αίτηση εγγραφής παρακαλούνται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου να πληρώσουν την πρώτη δόση των διδάκτρων (300€) στον τραπεζικό λογαριασμό GR65 0172 2020 0052 0209 2822 281 (Τράπεζα Πειραιώς) όπου στην αιτιολογία θα αναφέρεται το όνομά τους και να προσκομίσουν το αποδεικτικό της κατάθεσης.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση απαλλαγής διδάκτρων θα πρέπει να φέρετε την αίτηση σας μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση μερικής φοίτησης θα πρέπει να φέρετε την αίτηση σας μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου μαζί με μια βεβαίωση εργοδότη όπου αποδεικνύεται ότι εργάζεστε τουλάχιστον 20 ώρες εβδομαδιαίως.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών