Ενημερωτικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του “European PhD Hub” Erasmus+ Knowledge Alliance

Πρόσκληση σε Ενημερωτικό Σεμινάριο που θα γίνει την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 στις 17.00 στο ΚΕΔΕΑ, στο πλαίσιο του “European PhD Hub” Erasmus+ Knowledge Alliance (2017-2020). Είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη συνεργασία του Πανεπιστημίου (διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) με τη βιομηχανία. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο http://www.eps.auth.gr/el/econ/news/6556

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών