Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δίκτυα Επικοινωνιών-Ασφάλεια Συστημάτων» (ΦΕΚ). To Πρόγραμμα αποτελείται από δυο ειδικεύσεις. Η 1η ειδίκευση είναι στα «Δίκτυα Επικοινωνιών» και η 2η στην «Ασφάλεια Συστημάτων».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων:

https://cnss.csd.auth.gr/admissions/

και σε έντυπη μορφή ως τις ημερομηνίες συνεντεύξεων στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Σημαντικές ημερομηνίες

1η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων ως 3/9/2018
1η περίοδος συνεντεύξεων ως 3/9/2018
1η ανακοίνωση επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 5/9/2018
Εγγραφή μεταπτυχιακών  φοιτητών από 5/9/2018 ως 14/9/2018
2η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων (αν απαιτηθεί) από 5/9/2018 ως 1/10/2018
2η περίοδος συνεντεύξεων ως 2/10/2018
Τελική ανακοίνωση επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 5/10/2018
Εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών από 5/10/2018 ως 12/10/2018
Έναρξη μαθημάτων 15/10/2018

Προσοχή!!Μετά την οριστικοποίηση της αίτησής σας δεν έχετε δικαίωμα να την επεξεργαστείτε αλλά είναι υποχρεωτική για το δικαίωμα συμμετοχής σας στις συνεντεύξεις προκειμένου να γίνεται αποδεκτός υποψήφιος.

Αναλυτική ανακοίνωση εισαγωγής Μεταπτυχιακών φοιτητών 2018-2019

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών