Αναβολή μαθήματος

Την Τετάρτη 31ης Οκτωβρίου δεν θα γίνει το μάθημα “Κατανεμημένη επεξεργασία σε πλέγματα και νέφη”  λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε συνέδριο.

Η ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος αυτού θα ανακοινωθεί στο επόμενο μάθημα κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών