Αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων

Μετά από συνεννόηση του διδάσκοντα με τους φοιτητές έγινε αλλαγή στο μάθημα “Διαδίκτυο των Αντικειμένων”.

Παρακαλείσθε να δείτε εδώ το νέο πρόγραμμα

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών